Welkom op IBP-Platform.nl

Samenwerken aan digitaal veilig onderwijs

Leveranciers van producten en diensten op het gebied van informatiebeveiliging en privacy in het funderend onderwijs werken samen om scholen de best beschikbare expertise te bieden in de sector. Samen met het onderwijs bouwen we aan een veiliger digitaal onderwijs voor leerlingen en medewerkers in het funderend onderwijs.

Wat is het IBP Platform?

Het IBP-platform bundelt krachten en kennis van leveranciers die zich in het funderend onderwijs bezighouden met informatiebeveiliging en privacy. Wij willen als verenigde gesprekspartners in afstemming met het Programma Digitaal Veilig Onderwijs (DVO) scholen in het funderend onderwijs zo goed mogelijk ondersteunen om te voldoen aan het normenkader IBP.

Onze missie

Ons platform dient als brug tussen de dynamische wereld van informatiebeveiliging en privacy en het funderend onderwijs. Samen werken we aan een toekomst waarin digitaal onderwijs synoniem staat voor veilig en privacy beschermd leren.

Wat willen we bereiken?

Door onze gezamenlijke expertise en kennis willen we met elkaar en het programma Digitaal Veilig Onderwijs een publiek-privaat ondersteuningsaanbod realiseren, waarmee scholen ontzorgd kunnen worden.

De volgende uitgangspunten zijn hierbij van belang:

  • We zijn periodiek in gesprek met het programma DVO en/of hun partners, zoals de raden, SIVON, Kennisnet en het ministerie van OCW.
  • We worden vroegtijdig meegenomen in ontwikkelingen, zodat we scholen goed kunnen informeren en ondersteunen. Daarnaast zijn we een belangrijke klankbordgroep voor de samenwerkingspartners in het programma om te weten wat op scholen wel en niet werkt.
  • We willen het marktaanbod op het gebied van IBP zo goed mogelijk afstemmen op de wensen en eisen die vanuit publieke zijde wordt gesteld en met elkaar in gesprek blijven over wat er publiek ontwikkeld moet worden en wat juist aan de markt overgelaten dient te worden.
  • We stellen onze kennis en kunde voor een deel kosteloos beschikbaar, omdat wij onze maatschappelijke bijdrage willen leveren aan veilig digitaal onderwijs. Dit doen we door het organiseren van kennissessies en beschikbaar stellen van online hulpmiddelen via deze website.

Alle kennis rondom IBP in de sector verenigd

Delen in de sector wat werkt (en wat niet werkt)

Beproefde oplossingen die scholen verder helpen

Met samenwerken (publiek-privaat) kom je verder

Deelnemende organisaties

De volgende organisaties zijn betrokken bij het IBP-Platform. Klik op een logo om naar de website van de betreffende deelnemer te gaan. Klik hier om het dienstenaanbod te zien van alle deelnemende partijen.

Toetreden?

Ben je leverancier van diensten in informatiebeveiliging en privacy in het funderend onderwijs? En overweeg je mee te denken over hoe marktpartijen waarde kunnen toevoegen aan het Programma Digitaal Veilig Onderwijs? Neem dan contact met ons op voor een eerste kennismaking of vul direct het contactformulier in.

Neem contact met ons op

Bij vragen, opmerkingen of interesse om deel te nemen vragen wij je om je gegevens achter te laten via onderstaand contactformulier. Natuurlijk gebruiken we deze gegevens alleen in samenhang met onze privacyverklaring.