Aan wie moet ik toestemming vragen als de ouders zijn gescheiden?

Bij kinderen onder de 16 jaar moet u toestemming vragen aan degene die het ouderlijk gezag toekomt. Dit is niet altijd een ouder, maar kan ook een voogd zijn.

In de regel hebben beide ouders gezamenlijk het ouderlijk gezag. Een scheiding verandert daar in principe niets aan. Als het ouderlijk gezag aan beide ouders toekomt, mag u toch afgaan op de toestemming of weigering van één van de ouders. Ouders moeten namelijk zelf aan u kenbaar maken als zij er samen niet uitkomen. Als u signalen krijgt dat de ouders het onderling niet eens zijn over de toestemming, moet u de verwerking stopzetten totdat de ouders weer op één lijn zitten.

Lees ook eens

Heeft een ouder zonder gezag recht op inzage?

Casus: Een leerling is destijds niet erkend door de vader. De vader van de leerling is wel bekend, maar staat nergens geregistreerd als de vader. Het is algemeen bekend dat hij de vader is. Heeft deze vader recht op inzage in het schoolrapport en heeft hij het recht...

Whatsapp voor oudercommunicatie, mag dat?

Vraag Op een zmlk school met leerlingen met een laag ontwikkelingsniveau wordt veelvuldig met ouders gecommuniceerd. Hierbij wordt veel gebruik gemaakt van foto's. Uit de praktijk blijkt dat dit het onderwijs aanwijsbaar ten goede komt. De school gebruikt daarvoor...

Abonneren
Abonneren op
0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments