Gelden er voor het verwerken van gezondheidsgegevens van leerlingen extra regels?

Ja. Gezondheidsgegevens zijn bijzondere persoonsgegevens. De AVG verbiedt in eerste instantie om dit soort gegevens te verwerken. Er gelden wel een paar uitzonderingen op dit verbod. Voor u als school zijn de belangrijkste uitzonderingen:

 

  1. wanneer de betrokkene uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor deze verwerking (dat betekent dat je als school moet aantonen dat je de toestemming hebt verkregen);
  2. wanneer de verwerking noodzakelijk is met het oog op speciale begeleiding of het treffen van bijzondere voorzieningen in verband met de geestestoestand van de leerling.

Lees ook eens

Wat moet ik regelen bij inhuur van specialistische hulp op school?

Je moet schriftelijke toestemming regelen van ouders om een kind te laten begeleiden door een ingehuurde specialist. Bij zzp’ers kun je kiezen uit twee opties. Je kunt aan de ene kant een overeenkomst tot opdracht afsluiten waaruit blijkt dat de zzp’er als...

Abonneren
Abonneren op
0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments