Heb je voor het opnemen (beeld en/of audio) van ouder-/mentorgesprekken toestemming nodig?

De beantwoording van deze vraag is afhankelijk van de situatie.

Voor het opnemen van gesprekken door de school (mentor, docent) heb je toestemming nodig van de betrokkenen (ouders/verzorger). Bij het vragen moet duidelijk zijn waarvoor je de opname gebruikt en hoe lang je dit bewaart.
Tip: Bespreek dit voorafgaand aan de opname en neem daarna de toestemming inclusief toelichting op. Je kunt het ook in een formulier vastleggen.

Wanneer sprake is van opname door de ouders/verzorgers voor persoonlijk gebruik, zijn zij geen verwerkingsverantwoordelijke, zoals beschreven in de AVG. Wel hebben ze te maken met privacy als grondrecht van iedere burger in Nederland. Zij mogen opnames maken voor gebruik in huiselijke kring (bijvoorbeeld omdat een ouder niet bij het gesprek aanwezig kan zijn), maar zij mogen dit niet verder verspreiden zonder toestemming. Doen zij dit toch, dan mag je eisen dat ze dit verwijderen. Een uitzondering hierop vormt het gebruik van de opname in bijvoorbeeld een rechtszaak.
Het is wel netjes als ouders van tevoren aangeven dat zij een opname maken.

Lees ook eens

Whatsapp voor oudercommunicatie, mag dat?

Vraag Op een zmlk school met leerlingen met een laag ontwikkelingsniveau wordt veelvuldig met ouders gecommuniceerd. Hierbij wordt veel gebruik gemaakt van foto's. Uit de praktijk blijkt dat dit het onderwijs aanwijsbaar ten goede komt. De school gebruikt daarvoor...

Mag de school een oudertevredenheidsonderzoek uitvoeren?

Op basis van een gerechtvaardigd belang van de school kan en mag de school een kwaliteitsonderzoek uitvoeren. Zorg dat ouders vooraf geinformeerd worden dat er een kwaliteitsonderzoek aan komt en dat zij hierover een mail vanuit een derde partij kunnen verwachten....

Abonneren
Abonneren op
0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments