Hoe ga ik om met situaties waarin de AVG iets verplicht stelt, terwijl het technisch of praktisch niet uitvoerbaar is?

In een geval waarin je niet volgens de AVG kunt handelen, probeer je zoveel mogelijk in de geest van de AVG te handelen. Dit doe je door de beginselen uit de AVG zo goed mogelijk toe te passen op de situatie.

Lees ook eens

Wanneer moet de medezeggenschapsraad betrokken worden?

In de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) is vastgelegd dat de MR: - Instemming moet verlenen bij: "vaststelling of wijziging van een regeling over het verwerken van en de bescherming van persoonsgegevens van het personeel;" - Instemming moet verlenen bij:...

Waar moet ik beginnen met het invoeren van het privacybeleid?

Wij raden je aan om te beginnen met de toestemming voor het fotomateriaal, omdat ouders hier erg op gespitst zijn. Het is één van de eerste onderwerpen waaraan ouders kunnen afmeten of de school serieus met de AVG bezig is. Bovendien vindt de autoriteit...

Abonneren
Abonneren op
0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments