Is de bewustwording van medewerkers een optie of een wettelijke verplichting?

Volgens de AVG dienen organisatorische maatregelen getroffen te worden om de organisatie privacy compliant te maken. Daar valt ook bewustwording, voorlichting en eventuele verder opleiding van het personeel onder. Bewustwording van medewerkers kan dus zeker gezien worden als een wettelijke verplichting. 

Privacy op School kan je helpen met de bewustwording van je medewerkers te vergroten, bijvoorbeeld met een voorlichtingssessie over de AVG in het onderwijs.

Lees ook eens

Zijn er uitzonderingen op het verbod van bewaren van ID-bewijzen?

De standaardregel is dat ID-bewijzen van leerlingen niet bewaard mogen worden. Hiervoor is een beperkt aantal uitzonderingen: Eerste opvang asielzoekers en overige vreemdelingen (link) Art. 32 Tweede Regeling bekostiging personeel PO 2020–2021 en vaststelling bedragen...

Abonneren
Abonneren op
0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments