Kunnen persoonsgegevens worden doorgegeven aan de vervolgschool?

Verhuist een leerling (PO naar PO, VO naar VO), of verlaat een leerling de basisschool (PO naar VO) dan mogen op grond van de Wet PO en de Wet VO persoonsgegevens worden doorgegeven aan de vervolgschool. Dit doorgeven van persoonsgegevens kan worden gebaseerd op de grondslag wettelijke plicht. Voor het doorgeven van gegevens aan MBO scholen is inmiddels ook geen hoeft dus geen toestemming meer te geven voor de uitwisseling van leerling(begeleidings)gegevens tussen de VO en MBO school.

Lees ook eens

Wat zijn de geldende bewaartermijnen in het onderwijs?

In de AVG zijn geen bewaartermijnen beschreven. Deze dienen door de school zelf te worden vastgesteld. De hoofdregel is dat persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerking, of zo lang noodzakelijk is op grond van een wettelijke...

Hoe lang mag je e-mails bewaren in je mailbox?

De inhoud van e-mails kan zo verschillen dat er geen standaard bewaartermijn van e-mails bestaat. Het gaat om de categorie persoonsgegevens in de e-mail zelf. Een mailbox is alleen maar een communicatiemiddel, de e-mail zelf of de bijlage is pas aan te merken als de...

Over welke documenten dient de school nog meer te beschikken?

Al eerder werd het gebruik van een privacyverklaring, toestemmingsformulieren, verwerkingsregister en datalekregister aangeraden. Daarnaast is het ook wenselijk om de volgende documenten op te stellen: Procedure voor datalekken, in het kader van bewustwording onder...

Abonneren
Abonneren op
0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments