Kunnen Privacy op School of de sectorraden verwerkersovereenkomsten niet centraal afsluiten?

Nee, dat kan niet. De school is als verwerkingsverantwoordelijke verplicht om met haar verwerkers tot een overeenkomst te komen. Om grip te houden op de persoonsgegevens van leerlingen en medewerkers is het belangrijk dat het schoolbestuur hier zelf een actieve rol in heeft.

Privacy op School kan wel helpen met het beoordelen van verwerkersovereenkomsten en controleren of deze voldoen aan de bepalingen van de AVG.

(Bron: Kennisnet, 2019)

Lees ook eens

Wanneer moet de medezeggenschapsraad betrokken worden?

In de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) is vastgelegd dat de MR: - Instemming moet verlenen bij: "vaststelling of wijziging van een regeling over het verwerken van en de bescherming van persoonsgegevens van het personeel;" - Instemming moet verlenen bij:...

Abonneren
Abonneren op
0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments