Mag de onderwijsinspectie gegevens in het leerlingdossier inzien?

De AVG maakt niet alle verwerkingen onmogelijk. Op grond van een wettelijke taak zal de Inspectie van het Onderwijs (soms) bepaalde gegevens willen inzien. Dit is toegestaan. De Inspectie zal zich hierbij houden aan de beginselen van de AVG. De Inspectie van het Onderwijs is in ieder geval zelf verantwoordelijk voor het inzien van de persoonsgegevens. Een school hoeft dus geen toestemming aan de ouders te vragen. Mocht de Inspectie op afstand gegevens willen opvragen, verstuur deze gegevens dan alleen wanneer dit kan op een beveiligde wijze (beveiligd mailen, ISK of Kwalidata).

(Bron: Kennisnet, 2019)

Lees ook eens

Mag een school vooraf schriftelijk toestemming vragen aan ouders om uitkomsten van een bezoek aan de schoolarts te delen met de zorgcoördinator van de school indien deze gegevens van belang zijn voor de begeleiding van de leerling op school?

De schoolarts is degene die toestemming moet vragen voor het delen van informatie over een kind met de zorgcoördinator van de school. De schoolarts is immers zelf verwerkingsverantwoordelijke en mag medische informatie niet zomaar met de school delen. De school kan...

Mag een VO school gegevens van leerlingen uitwisselen met PO?

Er is behoefte bij scholen aan het terugkoppelen van doorstroominformatie. In de ‘Wet register onderwijsdeelnemers’ die op 1 juli 2020 in werking is getreden, is opgenomen dat scholen in het po, sbo, (v)so, recht hebben op informatie over doorstroom, over de...

Abonneren
Abonneren op
0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments