Mag de school, bij het begeleiden van leerkrachten, video-opnames verplicht stellen om een goed reflectiegesprek te kunnen voeren?

Voorbereiding
Allereerst dient de school zich te realiseren dat het maken van video-opnames, ten behoeve van een reflectiegesprek, voor leerkrachten een ingrijpend middel kan zijn, met impact op hun persoon en daarmee op hun privacy. Dit kan niet zomaar worden ingezet: het belang van de school moet zwaarder wegen dan het privacybelang van de leerkracht. Deze afweging maak je door eerst na te gaan of het belang gerechtvaardigd is; wil de school bijvoorbeeld het beeldmateriaal gebruiken t.b.v. de kwaliteit van het onderwijs of vanuit goed werkgeverschap, etc.?
Verder moet het maken van de opnames echt noodzakelijk zijn en kan het doel niet op een andere (minder ingrijpende) manier worden bereikt.
Wanneer de afweging is gemaakt, geldt uiteraard dat de school het volgende vastlegt: het doel en het gebruik van de opnames, waar deze worden bewaard, hoe lang en wie kan deze inzien, etc. Het uitgangspunt is dat de opnames alleen beschikbaar zijn voor de leidinggevende of coach en na het gesprek worden verwijderd.

Communicatie
De school moet de medewerker informeren over de verwerking en de gelegenheid geven eventuele bezwaren kenbaar te maken.
Ook ouders dienen te worden geïnformeerd, omdat er waarschijnlijk ook kinderen in beeld komen, dit zou eventueel via de privacyverklaring kunnen.

Verdieping
De (juridische) grondslag voor het maken van de opnames kan het gerechtvaardigd belang van de school zijn, maar de school moet de onderbouwing hiervan dus goed vastleggen. Het vragen van toestemming aan medewerkers is geen geldige grondslag omdat in de relatie van werkgever/werknemer toestemming niet vrijelijk kan worden gegeven.

Conclusie
Als de school bovenstaande goed kan uitleggen en onderbouwen, hun werkwijze heeft vastgelegd en gecommuniceerd, mag de school in beginsel verwachten dat de leerkracht hieraan meewerkt. Ons inziens is het verplicht stellen echter niet proportioneel en moet de school openstaan voor eventuele individuele bezwaren.

Lees ook eens

Mogen we video oplossingen gebruiken voor een zieke leerling?

Onder omstandigheden en voorwaarden kan dat prima. Zolang enkel de docent in beeld is, zal de privacy geen probleem zijn, er vanuit gaande dat natuurlijk de betreffende leerling en de docent akkoord zijn. Als de rest van de klas wel in beeld komt, dan is de vraag of...

Abonneren
Abonneren op
0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments