Mag de school een oudertevredenheidsonderzoek uitvoeren?

Op basis van een gerechtvaardigd belang van de school kan en mag de school een kwaliteitsonderzoek uitvoeren. Zorg dat ouders vooraf geinformeerd worden dat er een kwaliteitsonderzoek aan komt en dat zij hierover een mail vanuit een derde partij kunnen verwachten. Geef verder aan dat er gekozen is om gebruik te maken van een ervaren extern bureau waarmee goede afspraken zijn gemaakt. Sluit een verwerkersovereenkomst af met de derde partij. Wees ervan bewust dat ouders bezwaar kunnen indienen. Ouders hebben het recht om op grond bezwaar te maken tegen verwerkingen van gegevens wanneer deze worden verwerkt op basis van het gerechtvaardigd belang.

Lees ook eens

Whatsapp voor oudercommunicatie, mag dat?

Vraag Op een zmlk school met leerlingen met een laag ontwikkelingsniveau wordt veelvuldig met ouders gecommuniceerd. Hierbij wordt veel gebruik gemaakt van foto's. Uit de praktijk blijkt dat dit het onderwijs aanwijsbaar ten goede komt. De school gebruikt daarvoor...

Abonneren
Abonneren op
0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments