Mag de school gegevens uitwisselen met de bibliotheek en moet hiervoor een verwerkersovereenkomst worden afgesloten?

Bij ‘de Bibliotheek op school’ is er sprake van een samenwerking tussen onderwijs en bibliotheek. Deze samenwerking met de bibliotheek draagt bij aan de wettelijke onderwijstaak van de school. Gesteld kan worden dat dit een grondslag oplevert (art. 6 AVG); het bevorderen van leesvaardigheid, taalkennis en mediawijsheid. De school kan de toegang tot leesboeken zelf organiseren, maar kan dit ook deels uitbesteden aan de bibliotheek. Op die manier wordt de bibliotheek verwerker voor de school, waarbij leerlinggegevens worden opgenomen in de toepassing SchoolWise. Uiteraard mogen er niet meer gegevens worden uitgewisseld dan noodzakelijk is voor het doel.

Iets anders is het als ouders besluiten dat hun kind lid wordt van de bibliotheek (al dan niet op aanraden van school); in dat geval wordt de bibliotheek zelf verwerkingsverantwoordelijk en zit de school daar niet tussen.

Soms komt het voor dat consulenten van de bibliotheek aanwezig zijn op school en een ‘gastles’ geven. Van belang is dat deze consulent geen gegevens over de leerlingen vastlegt. Tevens adviseren wij in dat geval een geheimhoudingsovereenkomst. Ook komt het voor dat een consulent van de bibliotheek individueel ‘leesles’ geeft aan leerlingen i.h.k.v. leesvaardigheid. Gegevens over deze leerling mogen alleen met toestemming van ouders worden uitgewisseld met de consulent. Ook in dit geval adviseren wij een geheimhoudingsovereenkomst.

Lees ook eens

Mogen we video oplossingen gebruiken voor een zieke leerling?

Onder omstandigheden en voorwaarden kan dat prima. Zolang enkel de docent in beeld is, zal de privacy geen probleem zijn, er vanuit gaande dat natuurlijk de betreffende leerling en de docent akkoord zijn. Als de rest van de klas wel in beeld komt, dan is de vraag of...

Abonneren
Abonneren op
0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments