Mag een ouder beelden van een incident tussen leerling en leerkracht inzien, wanneer er discussie is over het gebeuren, en de ouder hierom vraagt?

Een ouder kan om inzage van de beelden vragen, maar de school hoeft aan dit verzoek geen gehoor te geven. Wanneer de school aangeeft dat de beelden duidelijkheid verschaffen in wat er is gebeurd, is dat meestal afdoende om de kwestie goed af te handelen. De school mag worden gezien als een betrouwbare partij.
Wanneer er andere personen in beeld zijn te zien, dan kunnen de beelden niet worden getoond aan de ouder, omdat dit de privacy schendt van de andere personen. Dit moet de school dan wel goed aan de ouder uitleggen. Wanneer er geen andere personen in beeld zijn, dan ligt dat anders en kunnen de beelden wel worden getoond.

Afhankelijk van de ernst en de gevolgen van het incident heeft de ouder de optie om aangifte te doen en de politie vragen om de beelden te vorderen in het kader van een formeel onderzoek.

Lees ook eens

Wie mag de camerabeelden bekijken?

Degene die met de taak van beveiliging is belast, bijvoorbeeld beveiligingsfunctionarissen of concierges. In ieder geval niet de leraren, leerlingen of administratief medewerkers. De directeur mag na een incident de beelden terugkijken.

Abonneren
Abonneren op
0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments