Hoe ver strekt het recht van inzage voor ouders?

Ouders hebben het recht om alle persoonsgegevens van hun kind die door de school worden verwerkt in te zien. De inzage mag dus niet worden beperkt, bijvoorbeeld tot alleen de gegevens uit het LVS/LAS. Het is daarom belangrijk dat de informatie over de leerlingen professioneel wordt beschreven.

NB: Ouders moeten toestemming hebben van hun kind, wanneer hij/zij 16 of 17 jaar is. Wanneer een kind 18 jaar is hebben de ouders dit inzagerecht niet. Daarbij heeft de school nog wel de plicht om de ouders op de hoogte te houden van de voortgang van de leerling. 

Lees ook eens

Whatsapp voor oudercommunicatie, mag dat?

Vraag Op een zmlk school met leerlingen met een laag ontwikkelingsniveau wordt veelvuldig met ouders gecommuniceerd. Hierbij wordt veel gebruik gemaakt van foto's. Uit de praktijk blijkt dat dit het onderwijs aanwijsbaar ten goede komt. De school gebruikt daarvoor...

Mag de school een oudertevredenheidsonderzoek uitvoeren?

Op basis van een gerechtvaardigd belang van de school kan en mag de school een kwaliteitsonderzoek uitvoeren. Zorg dat ouders vooraf geinformeerd worden dat er een kwaliteitsonderzoek aan komt en dat zij hierover een mail vanuit een derde partij kunnen verwachten....

Abonneren
Abonneren op
0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments