Mag een school vooraf schriftelijk toestemming vragen aan ouders om uitkomsten van een bezoek aan de schoolarts te delen met de zorgcoördinator van de school indien deze gegevens van belang zijn voor de begeleiding van de leerling op school?

De schoolarts is degene die toestemming moet vragen voor het delen van informatie over een kind met de zorgcoördinator van de school. De schoolarts is immers zelf verwerkingsverantwoordelijke en mag medische informatie niet zomaar met de school delen. De school kan dus geen toestemming vragen aan ouders om uitkomsten van een bezoek aan de schoolarts te delen.

De schoolarts slaat de verkregen gegevens op in het digitaal dossier ‘Jeugdgezondheidszorg’. De arts is hiertoe verplicht volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst. In deze wet staat ook opgenomen wie het dossier in mag zien zonder toestemming. Ouders hebben een aantal rechten, zoals inzagerecht en de mogelijkheid om correcties aan te vragen. De gegevens die in dit dossier zijn opgenomen mogen niet zonder toestemming van de ouders met derden worden gedeeld. De school heeft ook geen toegang tot dit dossier.

Lees ook eens

Mag een VO school gegevens van leerlingen uitwisselen met PO?

Er is behoefte bij scholen aan het terugkoppelen van doorstroominformatie. In de ‘Wet register onderwijsdeelnemers’ die op 1 juli 2020 in werking is getreden, is opgenomen dat scholen in het po, sbo, (v)so, recht hebben op informatie over doorstroom, over de...

Abonneren
Abonneren op
0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments