Mag een VO school gegevens van leerlingen uitwisselen met PO?

Er is behoefte bij scholen aan het terugkoppelen van doorstroominformatie. In de ‘Wet register onderwijsdeelnemers’ die op 1 juli 2020 in werking is getreden, is opgenomen dat scholen in het po, sbo, (v)so, recht hebben op informatie over doorstroom, over de schoolloopbaan, van hun oud-leerlingen in het voortgezet onderwijs. Dit ter verbetering van de advisering en het schooladvies.

De informatie die uitgewisseld kan worden is gestandaardiseerd en niet specifiek. Deze doorstroominformatie van de vo-school over de eerste 3 jaar op het VO, wordt maximaal 5 jaar bewaard door de po-school na vertrek van de leerling van (oude) school.

Het gaat om de volgende informatie:

  • de naam van de leerling
  • geboortedatum
  • diens registratienummer (PGN)
  • groep of leerjaar
  • uitstroomprofiel
  • schoolsoort
  • leerweg
  • leerjaar

Zodra de gegevens kunnen worden opgevraagd bij het nieuwe register onderwijsdeelnemers (via DUO), mogen de doorstroomgegevens niet meer opgevraagd worden door de PO-school bij het VO of verstrekt worden door de VO-school. Sinds de invoering van de Wet register onderwijsdeelnemers, is voor de uitwisseling van de hierboven benoemde gegevens geen toestemming meer nodig (ook niet wanneer de uitwisseling nog niet via DUO verloopt). Worden er meer gegevens uitgewisseld, dan zal er wel toestemming gevraagd moeten worden aan de ouders (en aan het kind vanaf 16 jaar).

 

Lees ook eens

Mag een school vooraf schriftelijk toestemming vragen aan ouders om uitkomsten van een bezoek aan de schoolarts te delen met de zorgcoördinator van de school indien deze gegevens van belang zijn voor de begeleiding van de leerling op school?

De schoolarts is degene die toestemming moet vragen voor het delen van informatie over een kind met de zorgcoördinator van de school. De schoolarts is immers zelf verwerkingsverantwoordelijke en mag medische informatie niet zomaar met de school delen. De school kan...

Abonneren
Abonneren op
0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments