Mag een VO-school informatie over doorstroom doorgeven aan de PO-school?

De behoefte aan terugkoppelen van doorstroominformatie, is erg groot. In de ‘Wet register onderwijsdeelnemers’ die op 1 juli 2020 in werking is getreden, is opgenomen dat scholen in het po, sbo, (v)so, recht hebben op informatie over doorstroom van hun oud-leerlingen in het voortgezet onderwijs. Deze scholen hebben het recht op informatie over de schoolloopbaan van hun oud-leerling. Het gaat om de naam van de leerling, geboortedatum, diens registratienummer (PGN), groep of leerjaar, uitstroomprofiel, schoolsoort, leerweg en leerjaar. Deze doorstroominformatie van de vo-school, wordt maximaal 5 jaar bewaard na vertrek van de leerling van (oude) school.

Met de inwerkingtreding van de Wet register onderwijsdeelnemers, kunnen gegevens worden opgevraagd bij het nieuwe register onderwijsdeelnemers en mogen de doorstroomgegevens niet meer opgevraagd worden door of verstrekt worden door de vo-school aan de po-school. De verstrekking van die informatie verloopt via DUO.

Lees ook eens

Abonneren
Abonneren op
0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments