Mag ik bestanden met persoonsgegevens als bijlage via de mail versturen?

Nee, dit kan niet zomaar. De AVG verbiedt het versturen van bestanden als bijlage in principe niet. De AVG eist wél dat er beveiligingsmaatregelen worden genomen wanneer er sprake is van verwerking van persoonsgegevens. Een bijlage met, bijvoorbeeld gevoelige, persoonsgegevens bij een e-mail wordt gezien als onvoldoende beveiligd. Daarom verdient het de aanbeveling om gebruik te maken van beveiligd mailen, versleuteling van bestanden of gebruik maken van andere deelsystemen. Zorg dat je hier als school heldere en duidelijke afspraken over maakt, leg deze vast en zorg voor bewustwording onder medewerkers.

(Bron: Kennisnet, 2019)

Lees ook eens

Wat zijn de geldende bewaartermijnen in het onderwijs?

In de AVG zijn geen bewaartermijnen beschreven. Deze dienen door de school zelf te worden vastgesteld. De hoofdregel is dat persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerking, of zo lang noodzakelijk is op grond van een wettelijke...

Hoe lang mag je e-mails bewaren in je mailbox?

De inhoud van e-mails kan zo verschillen dat er geen standaard bewaartermijn van e-mails bestaat. Het gaat om de categorie persoonsgegevens in de e-mail zelf. Een mailbox is alleen maar een communicatiemiddel, de e-mail zelf of de bijlage is pas aan te merken als de...

Over welke documenten dient de school nog meer te beschikken?

Al eerder werd het gebruik van een privacyverklaring, toestemmingsformulieren, verwerkingsregister en datalekregister aangeraden. Daarnaast is het ook wenselijk om de volgende documenten op te stellen: Procedure voor datalekken, in het kader van bewustwording onder...

Abonneren
Abonneren op
0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments