Mag ik een identiteitsbewijs vragen bij inschrijving? Mag ik een kopie opslaan en bewaren?

Het kan nodig zijn om te vragen naar het identiteitsbewijs van de leerling bij de inschrijving. Het bewaren van een kopie van dit identiteitsbewijs is over het algemeen niet toegestaan. Hiervoor bestaat namelijk geen wettelijke basis.

Er is wel een uitzondering met betrekking tot CUMI-leerlingen in het speciaal onderwijs: Indien het land van herkomst van de ouders niet uit de Basisregistratie Personen (BRP) blijkt, moet de school een document in de leerlingenadministratie opnemen (trouwboekje, rijbewijs of Nederlands reisdocument voor vluchtelingen) waarmee onderbouwd kan worden dat de leerling een niet-Nederlandse culturele achtergrond heeft (link).

N.B. Sinds 1 augustus 2021 zijn er geen bewijsstukken meer nodig voor de bijzondere en aanvullende bekostiging van:

  • Asielzoekers en overige vreemdelingen 1e opvang (link)
  • Asielzoekers en overige vreemdelingen 2e, 3e of 4e jaar (link)

Lees ook eens

Wat zijn de geldende bewaartermijnen in het onderwijs?

In de AVG zijn geen bewaartermijnen beschreven. Deze dienen door de school zelf te worden vastgesteld. De hoofdregel is dat persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerking, of zo lang noodzakelijk is op grond van een wettelijke...

Hoe lang mag je e-mails bewaren in je mailbox?

De inhoud van e-mails kan zo verschillen dat er geen standaard bewaartermijn van e-mails bestaat. Het gaat om de categorie persoonsgegevens in de e-mail zelf. Een mailbox is alleen maar een communicatiemiddel, de e-mail zelf of de bijlage is pas aan te merken als de...

Over welke documenten dient de school nog meer te beschikken?

Al eerder werd het gebruik van een privacyverklaring, toestemmingsformulieren, verwerkingsregister en datalekregister aangeraden. Daarnaast is het ook wenselijk om de volgende documenten op te stellen: Procedure voor datalekken, in het kader van bewustwording onder...

Abonneren
Abonneren op
0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments