Mag ik een leerplichtambtenaar een account geven voor Parnassys of Magister?

Een van de beginselen van de AVG is het begrip dataminimalisatie. Dataminimalisatie is bij het verwerken van persoonsgegevens niet meer gegevens verzamelen dan nodig is. Het is zelfs verboden om teveel gegevens te verzamelen en te verwerken. Een leerplichtambtenaar heeft geen toegang nodig tot een breed LVS-systeem. Hiervoor is alleen informatie nodig met betrekking tot de leerplicht. Het is dus in strijd met de wet om een account aan te maken voor de leerplichtambtenaar, zodat deze onbeperkt in het LVS kan snuffelen.

(Bron: Kennisnet, 2019)

Lees ook eens

Wat zijn de geldende bewaartermijnen in het onderwijs?

In de AVG zijn geen bewaartermijnen beschreven. Deze dienen door de school zelf te worden vastgesteld. De hoofdregel is dat persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerking, of zo lang noodzakelijk is op grond van een wettelijke...

Hoe lang mag je e-mails bewaren in je mailbox?

De inhoud van e-mails kan zo verschillen dat er geen standaard bewaartermijn van e-mails bestaat. Het gaat om de categorie persoonsgegevens in de e-mail zelf. Een mailbox is alleen maar een communicatiemiddel, de e-mail zelf of de bijlage is pas aan te merken als de...

Abonneren
Abonneren op
0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments