Mag ik zomaar Chromebooks gebruiken?

Het gebruik van digitale leermiddelen (van Chromebooks tot bepaalde apps) mag nooit zomaar. Er dienen afspraken gemaakt te worden m.b.t. de beveiliging. In de meeste gevallen zal de leverancier van het digitale middel immers persoonsgegevens van leerlingen en personeel gaan verwerken. Voor Chromebooks dienen in bepaalde gevallen eerst toestemming aan ouders gevraagd te worden. In ieder geval dient er een afspraak met Google gemaakt te worden. Dit kan via het beheerdersdashboard.

(Bron: Kennisnet, 2019)

Lees ook eens

Mag een school vooraf schriftelijk toestemming vragen aan ouders om uitkomsten van een bezoek aan de schoolarts te delen met de zorgcoördinator van de school indien deze gegevens van belang zijn voor de begeleiding van de leerling op school?

De schoolarts is degene die toestemming moet vragen voor het delen van informatie over een kind met de zorgcoördinator van de school. De schoolarts is immers zelf verwerkingsverantwoordelijke en mag medische informatie niet zomaar met de school delen. De school kan...

Mag een VO school gegevens van leerlingen uitwisselen met PO?

Er is behoefte bij scholen aan het terugkoppelen van doorstroominformatie. In de ‘Wet register onderwijsdeelnemers’ die op 1 juli 2020 in werking is getreden, is opgenomen dat scholen in het po, sbo, (v)so, recht hebben op informatie over doorstroom, over de...

Abonneren
Abonneren op
0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments