Mag je een werkgeversverklaring vragen voor de noodopvang?

Mag je aan ouders om een werkgeversverklaring vragen bij een vermoeden van misbruik van de regeling voor noodopvang bij cruciale beroepen?

Tijdens een lockdown kan een maatregel zijn dat het onderwijs alleen middels afstandsonderwijs wordt gegeven. Kinderen met ouders die werken in een cruciaal beroep groep mogen wel naar de basisschool, kinderopvang of buitenschoolse opvang.

Wanneer een schoolbestuur het vermoeden heeft dat een ouder van deze uitzondering misbruik maakt, zou je dit willen controleren. Op de website van de rijksoverheid staat: “Wanneer u een cruciaal beroep hebt, kunt u dit aangeven bij uw school of kinderopvanglocatie. U hoeft dit niet aan te tonen door een verklaring van uw werkgever. We vertrouwen erop dat in deze uitzonderlijke tijd alleen ouders die werkzaam zijn in een cruciale beroepsgroep een beroep doen op de noodopvang, ook om het systeem niet te veel te belasten.”

De ouders/verzorgers zijn dus niet verplicht om een werkgeversverklaring te overhandigen.

Lees ook eens

Mag je de lichaamstemperatuur van een kind meten?

Zolang je niks registreert mag de temperatuur van een kind worden gemeten. Doe dit verder uit het zicht van andere kinderen en hooguit met een oor thermometer. De school heeft hiervoor een gerechtvaardigd belang, omdat de school ook de verantwoordelijkheid heeft voor...

Proctoring, waar moet ik op letten?

De AP vertelt op haar website: Dat er veel zorgen zijn over het verzamelen van persoonsgegevens bij digitaal thuisonderwijs tijdens de coronacrisis. Zijn de systemen die scholen gebruiken om te videobellen wel veilig, of vallen gegevens niet in verkeerde handen en wat...

Abonneren
Abonneren op
0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments