Mag je, nadat je een melding bij veilig thuis hebt gedaan, de melding delen met andere hulpverleners?

Wanneer er een vermoeden is van huiselijk geweld of kindermishandeling is het van belang dat er zorgvuldig wordt gehandeld. Hiervoor is een afwegingskader ontwikkeld met 5 stappen

Stap 1: In kaart brengen van de signalen
Stap 2: Overleggen met een (deskundige) collega en/of (evt. anoniem) Veilig Thuis.
Stap 3: Gesprek met ouders/verzorgers/ kind (voor zover dat mogelijk is zonder de veiligheid van het kind in gevaar te brengen) .
Stap 4: Wegen van het vermoeden.
Stap 5: Beslissen melden Veilig Thuis én hulpverlening inschakelen.

Wanneer is besloten tot het doen van een melding moet de vraag over eventuele hulp in overleg met betrokkenen en Veilig Thuis worden beantwoord.
Totdat de melding heeft plaatsgevonden kan een kind alleen anoniem (als case) met anderen (derden, zoals hulpverleners) worden besproken en daarna dus alleen in overleg met Veilig Thuis en betrokkenen.

Lees ook eens

Mag een school vooraf schriftelijk toestemming vragen aan ouders om uitkomsten van een bezoek aan de schoolarts te delen met de zorgcoördinator van de school indien deze gegevens van belang zijn voor de begeleiding van de leerling op school?

De schoolarts is degene die toestemming moet vragen voor het delen van informatie over een kind met de zorgcoördinator van de school. De schoolarts is immers zelf verwerkingsverantwoordelijke en mag medische informatie niet zomaar met de school delen. De school kan...

Mag een VO school gegevens van leerlingen uitwisselen met PO?

Er is behoefte bij scholen aan het terugkoppelen van doorstroominformatie. In de ‘Wet register onderwijsdeelnemers’ die op 1 juli 2020 in werking is getreden, is opgenomen dat scholen in het po, sbo, (v)so, recht hebben op informatie over doorstroom, over de...

Abonneren
Abonneren op
0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments