Moet de papieren versie van een getekend stageovereenkomst worden bewaard, nadat het is digitaal is opgeslagen?

De papieren stageovereenkomst mag worden vernietigd, nadat deze is gescand en opgeslagen; het is dus niet nodig deze ‘dubbel’ te bewaren.
Het advies is om voor de stageovereenkomst dezelfde bewaartermijn te hanteren als voor arbeidsovereenkomsten en dat is 2 jaar na einde dienstverband, dus in dit geval 2 jaar na einde stage.

Lees ook eens

Hoe lang moet het OKR worden bewaard?

Sinds 1 juli 2020 moet een OKR 5 jaar worden bewaard door de PO school. Gedurende de eerste 3 leerjaren op het VO of het VSO dienen de prestaties te worden teruggekoppeld aan de PO- en SO-scholen. Het is nodig dat PO- en SO-scholen nog enige tijd na het verstrijken...

Wat zijn de geldende bewaartermijnen in het onderwijs?

In de AVG zijn geen bewaartermijnen beschreven. Deze dienen door de school zelf te worden vastgesteld. De hoofdregel is dat persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerking, of zo lang noodzakelijk is op grond van een wettelijke...

Abonneren
Abonneren op
0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments