Moet ik ieder jaar opnieuw toestemming vragen voor het verwerken van persoonsgegevens?

Nee, dat hoeft niet.

Wel is het belangrijk om een eenmaal gegeven toestemming, bijvoorbeeld voor foto- en videogebruik van leerlingen, jaarlijks onder de aandacht te brengen. Daarbij moet u de betrokkene er ook op wijzen dat deze zijn of haar toestemming alsnog kan wijzigen of intrekken. Ouders kunnen hun toestemming bijvoorbeeld zo wijzigen dat foto’s van hun kind niet langer op de website van school gepubliceerd mag worden, maar nog wel in de schoolgids. Zorg dat het wijzigen van toestemming net op zo’n eenvoudige wijze kan als het geven van toestemming.

Lees ook eens

Mag een school vooraf schriftelijk toestemming vragen aan ouders om uitkomsten van een bezoek aan de schoolarts te delen met de zorgcoördinator van de school indien deze gegevens van belang zijn voor de begeleiding van de leerling op school?

De schoolarts is degene die toestemming moet vragen voor het delen van informatie over een kind met de zorgcoördinator van de school. De schoolarts is immers zelf verwerkingsverantwoordelijke en mag medische informatie niet zomaar met de school delen. De school kan...

Mag een VO school gegevens van leerlingen uitwisselen met PO?

Er is behoefte bij scholen aan het terugkoppelen van doorstroominformatie. In de ‘Wet register onderwijsdeelnemers’ die op 1 juli 2020 in werking is getreden, is opgenomen dat scholen in het po, sbo, (v)so, recht hebben op informatie over doorstroom, over de...

Abonneren
Abonneren op
0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments