Moet ik toestemming vragen als ik leerlinggegevens wil doorgeven voor de aanvraag van een vervoerssubsidie?

Ja. Bij leerlingen onder de 16 jaar vraagt u toestemming aan degenen die het ouderlijk gezag toekomt. Bij leerlingen vanaf 16 jaar vraagt u toestemming aan de leerling zelf. Wij raden u aan de toestemming altijd schriftelijk te regelen.

Lees ook eens

Mag een school vooraf schriftelijk toestemming vragen aan ouders om uitkomsten van een bezoek aan de schoolarts te delen met de zorgcoördinator van de school indien deze gegevens van belang zijn voor de begeleiding van de leerling op school?

De schoolarts is degene die toestemming moet vragen voor het delen van informatie over een kind met de zorgcoördinator van de school. De schoolarts is immers zelf verwerkingsverantwoordelijke en mag medische informatie niet zomaar met de school delen. De school kan...

Mag een VO school gegevens van leerlingen uitwisselen met PO?

Er is behoefte bij scholen aan het terugkoppelen van doorstroominformatie. In de ‘Wet register onderwijsdeelnemers’ die op 1 juli 2020 in werking is getreden, is opgenomen dat scholen in het po, sbo, (v)so, recht hebben op informatie over doorstroom, over de...

Abonneren
Abonneren op
0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments