Moet toestemming schriftelijk worden gegeven?

Toestemming moet je kunnen aantonen. Houd een administratie of register bij van de gegeven toestemming. Dit is dé reden dat mondelinge toestemming wordt afgeraden: mondeling gegeven toestemming is lastig te bewijzen. Zorg dus dat je de toestemmingsverklaringen schriftelijk of digitaal organiseert, zodat er een toestemmingsadministratie bijgehouden kan worden.

Lees ook eens

Mag een school vooraf schriftelijk toestemming vragen aan ouders om uitkomsten van een bezoek aan de schoolarts te delen met de zorgcoördinator van de school indien deze gegevens van belang zijn voor de begeleiding van de leerling op school?

De schoolarts is degene die toestemming moet vragen voor het delen van informatie over een kind met de zorgcoördinator van de school. De schoolarts is immers zelf verwerkingsverantwoordelijke en mag medische informatie niet zomaar met de school delen. De school kan...

Mag een VO school gegevens van leerlingen uitwisselen met PO?

Er is behoefte bij scholen aan het terugkoppelen van doorstroominformatie. In de ‘Wet register onderwijsdeelnemers’ die op 1 juli 2020 in werking is getreden, is opgenomen dat scholen in het po, sbo, (v)so, recht hebben op informatie over doorstroom, over de...

Abonneren
Abonneren op
0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments