Mogen camera beelden worden gebruikt op school wanneer er een fiets stuk is?

Wanneer er vernielingen aan de school en/of op het terrein van de school zijn geweest, mogen de camerabeelden worden bekeken.
Wel is het belangrijk dat niet zomaar iedereen deze beelden mag bekijken om de privacy te waarborgen van personen die niets met het incident te maken hebben. In de regel mag de schooldirecteur of een door hem aangewezen medewerker de beelden bekijken.

Als een dader wordt geïdentificeerd en bijvoorbeeld ouders vragen de beelden te bekijken, dan kan dat uitsluitend wanneer alle andere betrokkenen onherkenbaar in beeld zijn.
In geval van aangifte bij de politie, kunnen de beelden op basis van een vordering door de politie worden overgedragen.

Tot slot: Het bekijken van de beelden (en door wie) en het overdragen van de beelden (politie) moet in een logboek worden bijgehouden.

Lees ook eens

Wie mag de camerabeelden bekijken?

Degene die met de taak van beveiliging is belast, bijvoorbeeld beveiligingsfunctionarissen of concierges. In ieder geval niet de leraren, leerlingen of administratief medewerkers. De directeur mag na een incident de beelden terugkijken.

Abonneren
Abonneren op
0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments