Mogen ouders telefoongesprekken met een directielid opnemen?

Ja, mits deze opname alleen wordt gebruikt als geheugensteuntje voor de ouder zelf. Zodra de ouder de opname aan anderen laat luisteren valt dit onder de werkingssfeer van de AVG. Als het directielid geen toestemming voor het opnemen van het telefoongesprek heeft gegeven, kan de school een verwijderverzoek indienen bij de ouder.

Lees ook eens

Whatsapp voor oudercommunicatie, mag dat?

Vraag Op een zmlk school met leerlingen met een laag ontwikkelingsniveau wordt veelvuldig met ouders gecommuniceerd. Hierbij wordt veel gebruik gemaakt van foto's. Uit de praktijk blijkt dat dit het onderwijs aanwijsbaar ten goede komt. De school gebruikt daarvoor...

Mag de school een oudertevredenheidsonderzoek uitvoeren?

Op basis van een gerechtvaardigd belang van de school kan en mag de school een kwaliteitsonderzoek uitvoeren. Zorg dat ouders vooraf geinformeerd worden dat er een kwaliteitsonderzoek aan komt en dat zij hierover een mail vanuit een derde partij kunnen verwachten....

Abonneren
Abonneren op
0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments