Mogen we onze leerlingen gebruik laten maken van social media in de les?

Voor bepaalde digitale onderwijsmiddelen moeten leerlingen soms gebruik maken van social media, denk aan het uploaden van een filmpje op YouTube. Hiervoor moeten leerlingen een account aanmaken, in opdracht van de school. Er vloeien dan persoonsgegevens van de school naar het social mediabedrijf. De belangrijke vraag is dan: is er een rechtmatige grondslag? Voor veel digitale lesmiddelen kan de grondslag gebaseerd worden op het uitvoeren van overeenkomst of het gerechtvaardigd belang. Voor het aanmaken van social media accounts is dit lastig: deze accounts zijn immers veel breder te gebruiken dan alleen als onderwijsmiddel. Hiervoor dient dan ook toestemming aan de ouders gevraagd te worden wanneer er geen andere grondslag voorhanden is.

Lees ook eens

Mag een school vooraf schriftelijk toestemming vragen aan ouders om uitkomsten van een bezoek aan de schoolarts te delen met de zorgcoördinator van de school indien deze gegevens van belang zijn voor de begeleiding van de leerling op school?

De schoolarts is degene die toestemming moet vragen voor het delen van informatie over een kind met de zorgcoördinator van de school. De schoolarts is immers zelf verwerkingsverantwoordelijke en mag medische informatie niet zomaar met de school delen. De school kan...

Abonneren
Abonneren op
0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments