Mag een externe netwerkbeheerder zichzelf toestemming geven tot alle mailboxen?

Met de netwerkbeheerder is waarschijnlijk een verwerkersovereenkomst (met geheimhoudingsverklaring) afgesloten. Het schoolbestuur blijft namelijk verantwoordelijk voor deze verwerking van persoonsgegevens (e-mails kunnen inzien van werknemers). Deze vraag ligt daarmee op de grens van privacyrecht en arbeidsrecht. Vanwege het privékarakter van de mails van een medewerker en het recht op privacy, mag de werkgever zich slechts in uitzonderlijke gevallen toegang verschaffen tot de mailbox van een medewerker.

Namelijk als:
• de medewerker op de hoogte is of zou kunnen zijn dat de mail gecontroleerd kan worden;
• de werkgever een gerechtvaardigd belang heeft om mails te controleren;
• er is voldaan aan de proportionaliteitseis (de inbreuk op de privacy moet in verhouding staan tot het belang van de werkgever).

Aan alle drie deze eisen moet voldaan worden.

De netwerkbeheertaken zouden een gerechtvaardigd belang kunnen vormen voor het schoolbestuur om in geval van een incident in de inbox van een medewerker te kunnen (mee)kijken. Van deze mogelijkheid moet het personeel vooraf dus wel op de hoogte zijn. Verder moet naar de netwerkbeheerder toe duidelijk zijn dat zij in beginsel geen e-mails mogen inzien. De werkgever zou de netwerkbeheerder hierop kunnen controleren. Dit soort afspraken moeten ook uitgebreid in de verwerkersovereenkomst worden opgenomen.

Lees ook eens

Heeft de AVG gevolgen voor autorisaties (=toegangsrechten)?

Ja. Op basis van privacy by design dient er bij de (her)inrichting van systemen gebruik gemaakt te worden van autorisaties. Niet iedere medewerker dient tot dezelfde set persoonsgegevens toegang te hebben. Op basis hiervan is het wenselijk om gebruik te maken van...

Welke gegevens mogen we delen met de leerplicht?

Kort antwoord: De leerplicht mag gegevens opvragen en jullie zijn verplicht deze gegevens te delen. Deze gegevens gaan voornamelijk over de aanwezigheid van leerlingen. Toelichting: Het delen van gegevens met Leerplicht met betrekking tot de aanwezigheid van...

Abonneren
Abonneren op
0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments