Proctoring, waar moet ik op letten?

De AP vertelt op haar website: Dat er veel zorgen zijn over het verzamelen van persoonsgegevens bij digitaal thuisonderwijs tijdens de coronacrisis. Zijn de systemen die scholen gebruiken om te videobellen wel veilig, of vallen gegevens niet in verkeerde handen en wat gebeurt er precies met al die gegevens? Dit blijkt uit de grote hoeveelheid signalen die de AP hierover ontvangt. De AP deelt zorg en gaat bij scholen na of zij de privacy wel goed op orde hebben.

Wat is protectoring?
Proctoring is het digitaal surveilleren of monitoren van leerlingen of studenten bij tentamen of toetsen. Voorbeelden zijn:

 • de leerling of student moet bijvoorbeeld foto’s maken van de ruimte waarin zij zijn.
 • de onderwijsinstelling kijkt mee op hun scherm, registreert toetsaanslagen en houdt via webcam(s) het gedrag in de gaten.

Met een Proctoring kan veel en gevoelige informatie worden verzameld en verwerkt. Daarom moeten onderwijsinstellingen zich afvragen of al deze gegevens daadwerkelijk noodzakelijk zijn. En of er geen andere manier is om examenfraude te bestrijden, die minder impact heeft op leerlingen en studenten.

Gevoelige informatie
Er is veel informatie te halen uit de beelden die bij beeldbellen en proctoring (digitaal surveilleren) worden verzonden naar onderwijsinstellingen of medestudenten.

 • hoe leerlingen of studenten presteren
 • hoe zij zich gedragen
 • hoe het is gesteld met hun concentratie
 • maar ook over religieuze uitingen
 • wat gezinsleden doen die in de achtergrond zichtbaar zijn

Wat is het risico?

 • Er worden veel (gevoelige) gegevens gedeeld bij beeldbellen en proctoring
 • In tegenstelling tot in de normale lespraktijk, kunnen deze observaties nu makkelijk worden opgeslagen en verspreid.

Wat moet je doen? Zie ook de tips van de AP

 1. Doel en noodzaak bepalen:
  • Is het noodzakelijk om (al) de gegevens te verwerken?
  • Is er een andere manier die minder impact heeft op de privacy?
 2. Kies een betrouwbaar systeem en verwerker:
  • Stel hoge eisen aan de leveranciers van het systemen
  • Sluit een (verwerkers)overeenkomst af.
  • Let er op dat het systeem niet meer gegevens verwerkt dan noodzakelijk en deze gegevens niet langer bewaard dan noodzakelijk.
 3. Wees transparant:
  • Informeer leerlingen, studenten, docenten en de ouders van minderjarige kinderen over hoe hun persoonsgegevens worden beschermd
  • Betrek (G)MR bij het kiezen van de oplossing.
 4. Aantoonbaar:
  • Als verantwoordelijke moet je aantonen hoe (dat) je de bescherming van de privacy voldoende hebt geregeld. Met bovenstaande stappen laat je zien dat je zorgvuldig omgegaan bent met de privacy en deze voldoende beschermt is.

Lees ook eens

Mag je de lichaamstemperatuur van een kind meten?

Zolang je niks registreert mag de temperatuur van een kind worden gemeten. Doe dit verder uit het zicht van andere kinderen en hooguit met een oor thermometer. De school heeft hiervoor een gerechtvaardigd belang, omdat de school ook de verantwoordelijkheid heeft voor...

Mag je een werkgeversverklaring vragen voor de noodopvang?

Mag je aan ouders om een werkgeversverklaring vragen bij een vermoeden van misbruik van de regeling voor noodopvang bij cruciale beroepen? Tijdens een lockdown kan een maatregel zijn dat het onderwijs alleen middels afstandsonderwijs wordt gegeven. Kinderen met ouders...

Abonneren
Abonneren op
0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments