Waar moet ik beginnen met het invoeren van het privacybeleid?

Wij raden je aan om te beginnen met de toestemming voor het fotomateriaal, omdat ouders hier erg op gespitst zijn. Het is één van de eerste onderwerpen waaraan ouders kunnen afmeten of de school serieus met de AVG bezig is. Bovendien vindt de autoriteit persoonsgegevens (AP) het een belangrijk onderwerp. In 2017 heeft de AP scholen immers nog expliciet opgeroepen zorgvuldig om te gaan met beeldmateriaal.

Vervolgens zou ik de verwerkersovereenkomsten regelen, omdat je hiermee de regie stevig in handen neemt. Het geeft je ook goed overzicht over alle verwerkingen die niet door jou maar wel voor jou worden gedaan. Voorlichting en bewustwording zou ik als laatste doen, dus ook na het regelen van toegangsbeheer. Tijdens de voorlichting kunnen de gemaakte keuzes op strategisch/bestuurlijk niveau namelijk meteen worden uitgelegd op de werkvloer. Andersom is het niet handig dat je tijdens de voorlichtingsbijeenkomst veel antwoorden nog schuldig moet blijven.

Lees ook eens

Wanneer moet de medezeggenschapsraad betrokken worden?

In de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) is vastgelegd dat de MR: - Instemming moet verlenen bij: "vaststelling of wijziging van een regeling over het verwerken van en de bescherming van persoonsgegevens van het personeel;" - Instemming moet verlenen bij:...

Abonneren
Abonneren op
0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments