Valt het opslaan van geanonimiseerde gegevens onder de AVG?

Nee, door geanonimiseerde gegevens op te slaan bent u namelijk geen persoonsgegevens aan het verwerken. U moet de geanonimiseerde data dan wel op een andere server opslaan dan de tot de persoon herleidbare gegevens (zoals NAW-gegevens). Zodra u een sleutel gebruikt om...