Heeft de AVG gevolgen voor autorisaties (=toegangsrechten)?

Ja. Op basis van privacy by design dient er bij de (her)inrichting van systemen gebruik gemaakt te worden van autorisaties. Niet iedere medewerker dient tot dezelfde set persoonsgegevens toegang te hebben. Op basis hiervan is het wenselijk om gebruik te maken van...

Moet ik in Parnassys groepsauthenticatie gebruiken?

Een beveiligingsmaatregel die niet specifiek beschreven is in de AVG, maar sinds de AVG wel verplicht is om te implementeren is het gebruik van autorisaties. Niet alle medewerkers moeten toegang kunnen hebben tot alle persoonsgegevens van leerlingen. Doe je dit als...