Wat moet in een verwerkingsregister staan?

In het verwerkingsregister houdt u onder meer de volgende dingen bij: Het type persoonsgegevens dat u verwerkt;Het doel van de verwerking;De rechtsgrond uit de AVG op basis waarvan u gegevens verwerkt;Met welke verwerker u deze gegevens deelt;De bewaartermijnen van...