Wat zijn de geldende bewaartermijnen in het onderwijs?

In de AVG zijn geen bewaartermijnen beschreven. Deze dienen door de school zelf te worden vastgesteld. De hoofdregel is dat persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerking, of zo lang noodzakelijk is op grond van een wettelijke...

Hoe lang mag ik bestanden wettelijk bewaren?

De AVG bevat geen bewaartermijnen. Voor elk doel waarvoor u persoonsgegevens verzamelt, moet u zélf beargumenteren hoe lang u die persoonsgegevens bewaart. U stelt dus zelf de bewaartermijn vast. Privacy op School kan u hierbij helpen. Voor een leerlingdossier...