Welke rechten hebben betrokkenen?

De AVG geeft aan betrokkenen de volgende rechten: Recht op inzage Recht om vergeten te worden Recht op rectificatie Recht om toestemming in te trekken Recht op dataportabiliteit Recht op databeperking Recht op bezwaar (in sommige gevallen)