Is het privacyconvenant sluitend?

Ja. Het convenant is voor scholen én leveranciers. De afspraken in het convenant vormen het uitgangspunt voor de model verwerkersovereenkomst voor de onderwijspraktijk. In principe wordt er niet afgeweken van het model, maar in bepaalde gevallen kan dit wel. (Bron:...