Wat is het privacyconvenant?

Het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy vertaalt de AVG naar de onderwijspraktijk. Het bevat afspraken over het omgaan met persoonsgegevens bij het gebruik van digitale leermiddelen en toetsen. Dankzij het convenant weten scholen en aanbieders wat ze over...

Is het privacyconvenant sluitend?

Ja. Het convenant is voor scholen én leveranciers. De afspraken in het convenant vormen het uitgangspunt voor de model verwerkersovereenkomst voor de onderwijspraktijk. In principe wordt er niet afgeweken van het model, maar in bepaalde gevallen kan dit wel. (Bron:...