Wanneer is een DPIA sowieso verplicht?

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een lijst samengesteld van verwerkingen waarbij een DPIA in ieder geval uitgevoerd dient te worden. Deze lijst is dus niet limitatief!Een DPIA dient in ieder geval uitgevoerd te worden wanneer er sprake is van: Heimelijk...

Wat is een DPIA?

Onder de AVG kunnen scholen verplicht zijn om een data protection impact assessment (DPIA) uit te voeren. Een DPIA onderzoekt en beoordeelt de effecten van een nieuwe verwerking. Te denken valt aan een project met betrekking tot medische gegevens, het gebruik van...

Wat zijn persoonsgegevens binnen het onderwijs?

Het onderwijs is bijzonder afhankelijk van persoonsgegevens. Sterker nog: het geven van onderwijs aan leerlingen zonder de verwerking van persoonsgegevens is geen optie. En wat te denken van alle administratie en HR-processen rondom medewerkers? Kortom,...

Hoe lang mag ik bestanden wettelijk bewaren?

De AVG bevat geen bewaartermijnen. Voor elk doel waarvoor u persoonsgegevens verzamelt, moet u zélf beargumenteren hoe lang u die persoonsgegevens bewaart. U stelt dus zelf de bewaartermijn vast. Privacy op School kan u hierbij helpen. Voor een leerlingdossier...