Wat moet ik doen na een datalek?

Onder de AVG moet u alle datalekken zelf documenteren. U moet de feiten, de gevolgen en de genomen corrigerende maatregelen vastleggen. Als het datalek leidt tot een risico voor de rechten en vrijheden van betrokkenen, dan moet u het datalek melden bij de autoriteit...

Wat is een datalek?

Een datalek is toegang tot, vernietiging, verlies, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens zonder dat dit uw bedoeling was. Voorbeelden zijn het verlies van mobiele gegevensdragers met niet-versleutelde persoonsgegevens, een leraar die tijdelijk geen toegang heeft...