Op welke manier moet ik een DPIA uitvoeren?

Er zijn verschillende methodes om een DPIA uit te voeren. U vindt een handreiking op de website van de beroepsorganisatie van IT-auditors (NOREA). Als uit uw DPIA naar voren komt dat uw beoogde verwerking een hoog risico oplevert, dan is het noodzakelijk om...

Op welk moment moet ik een DPIA uitvoeren?

Start met DPIA zo vroeg als praktisch gezien mogelijk is in de ontwerpfase van de gegevensverwerking, ook als nog niet alle details van de verwerking bekend zijn. Dit maakt het voor u makkelijker om aan de wettelijk vereiste principes van privacy by design en privacy...

Wanneer moet ik als school een DPIA uitvoeren?

Of een verwerking een hoog privacyrisico oplevert, moet u zelf beoordelen. De Europese privacytoezichthouders hebben 9 criteria voor een DPIA opgesteld die u helpen om dat te toetsen. Voor het gebruikmaken van een leerlingvolgsysteem en cameratoezicht moet u...