In welke gevallen moet ik om toestemming vragen?

U heeft toestemming nodig als u foto- of videomateriaal van leerlingen of personeel verwerkt. Ook als u persoonsgegevens wilt uitwisselen met externen waarvoor geen andere rechtsgrond bestaat dan toestemming, zoals bij het delen van informatie met een...