Wanneer moet informatiebeveiliging en privacy (IBP) op orde zijn?

Sinds 25 mei 2018. Ook daarvoor dienden scholen formeel hun privacyzaken al op orde te hebben. De oude Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) bevatte al een groot aantal privacyeisen, waar scholen zich in de praktijk niet aan hielden. Onder de AVG zijn bepaalde eisen...