Hoe ver strekt het recht van inzage voor ouders?

Ouders hebben het recht om alle persoonsgegevens van hun kind die door de school worden verwerkt in te zien. De inzage mag dus niet worden beperkt, bijvoorbeeld tot alleen de gegevens uit het LVS/LAS. Het is daarom belangrijk dat de informatie over de leerlingen...

Wat zijn persoonsgegevens binnen het onderwijs?

Het onderwijs is bijzonder afhankelijk van persoonsgegevens. Sterker nog: het geven van onderwijs aan leerlingen zonder de verwerking van persoonsgegevens is geen optie. En wat te denken van alle administratie en HR-processen rondom medewerkers? Kortom,...