Mag de onderwijsinspectie gegevens in het leerlingdossier inzien?

De AVG maakt niet alle verwerkingen onmogelijk. Op grond van een wettelijke taak zal de Inspectie van het Onderwijs (soms) bepaalde gegevens willen inzien. Dit is toegestaan. De Inspectie zal zich hierbij houden aan de beginselen van de AVG. De Inspectie van het...