Wat is het recht op inzage?

Betrokkenen hebben het inzagerecht tot alle persoonsgegevens die over de betrokkene zelf verwerkt worden. Ouders en leerlingen hebben dus het inzagerecht tot alle gegevens die over de leerling worden verwerkt. Medewerkers hebben het inzagerecht tot alle gegevens die...

Hoe ver strekt het recht van inzage voor ouders?

Ouders hebben het recht om alle persoonsgegevens van hun kind die door de school worden verwerkt in te zien. De inzage mag dus niet worden beperkt, bijvoorbeeld tot alleen de gegevens uit het LVS/LAS. Het is daarom belangrijk dat de informatie over de leerlingen...