Hoe houd ik het vragen van toestemming werkbaar?

Sinds 25 mei 2018 – de inwerkingtreding van de AVG – hebben scholen er een enorme administratieve last bij: toestemmingsformulieren. Tenminste, zo kan het lijken. Onterecht is de indruk ontstaan dat nu voor ieder wissewasje expliciete toestemming nodig is. Sommige...

Mag de pers zomaar foto’s maken in de school?

Voor journalisten is een uitzondering opgenomen in de wet. Dat is ook logisch: het is immers onmogelijk om voor alle krantenfoto’s en journaalitems toestemming te vragen aan iedere persoon die ook maar een beetje herkenbaar in beeld is. De AVG spreekt daarom over een...