Mag ik zomaar Chromebooks gebruiken?

Het gebruik van digitale leermiddelen (van Chromebooks tot bepaalde apps) mag nooit zomaar. Er dienen afspraken gemaakt te worden m.b.t. de beveiliging. In de meeste gevallen zal de leverancier van het digitale middel immers persoonsgegevens van leerlingen en...

Mag een medewerker gegeven synchroniseren op een eigen device?

Het heeft de voorkeur dat een medewerker gegevens binnen de schoolomgeving verwerkt. Een datalek of hack kan resulteren in een boete, maar nog belangrijker: imagoschade. Wanneer gegevens toch op de eigen device moeten worden verwerkt, is het belangrijk om hierover...